Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Pomorska 77/24
90-224 Łódź
NIP: 7252200104

+48 604 154 040
biuro@ape-lodz.pl


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o. o. jest beneficjentem projektu „Usprawnienie procesów przygotowywania audytów energetycznych oraz projektów budowlanych dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych w firmie Regionalna Agencja Poszanowania Energii sp. z o.o." dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI - Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 oraz Działania 6.2 - Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację.

Celem projektu jest zwiększenie roli innowacyjnych metod cyfrowych w firmie Regionalna Agencja Poszanowania Energii dzięki wprowadzeniu nowoczesnego oprogramowania z zakresu projektowania orz badania budynków z wykorzystaniem techniki trójwymiarowej. Przewidziano wdrożenie innowacji procesowej w postaci przyspieszenia i poprawy jakości procesu przygotowywania audytów efektywności energetycznej oraz projektów budowlanych dzięki wykorzystaniu oprogramowania do modelowania 3D oraz zakupowi sprzętu do pomiarów i przygotowywania projektów architektonicznych. Wprowadzone udogodnienia w obszarze cyfryzacji pozwolą zabezpieczyć działalność projektową firmy w warunkach potencjalnych kolejnych kryzysów, podobnych do pandemii Covid-19 oraz przyczynią się do przyśpieszenia procesu realizacji zleceń.

Całkowita wartość projektu: 169 900,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków UE dla projektu: 144 415,00 zł